Chính sách bảo mật của Fulfillment Vietnam

by admin

Mục Đích và Phạm Vi:

  • Chính sách Bảo mật này được thiết lập với mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ của Fulfillment Việt Nam.
  • Phạm vi áp dụng chính sách bảo mật bao gồm mọi thông tin được thu thập, xử lý và lưu trữ trong quá trình cung cấp dịch vụ fulfillment, từ quá trình đặt hàng đến quản lý kho và giao hàng.

Thu Thập Thông Tin:

  • Fulfillment Việt Nam cam kết chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu liên quan.
  • Thông tin thu thập có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin đơn hàng và thông tin thanh toán.

Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ hiện đại để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân.
  • Hệ thống giám sát và kiểm soát được thiết lập để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu trong quá trình xử lý và lưu trữ.

Sử Dụng Thông Tin:

  • Thông tin thu thập sẽ được sử dụng chủ yếu để thực hiện các dịch vụ fulfillment theo yêu cầu của khách hàng.
  • Fulfillment Việt Nam cam kết không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng.

Bảo Quản Thông Tin:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ an toàn và chỉ giữ trong thời gian cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả.
  • Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực lưu trữ dữ liệu và xóa dữ liệu không còn cần thiết.

Quyền Lợi của Người Dùng:

  • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ từ hệ thống của Fulfillment Việt Nam.
  • Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện quyền lợi này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và lựa chọn của quý khách đối với Fulfillment Việt Nam. Chính sách Bảo mật này có thể được xem xét và cập nhật định kỳ để phản ánh sự thay đổi trong quy định và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.